ОЮУТАН

ХИС 1979 онд анхлан байгуулагдахад одоогийн БШТС-ийн харъяанд багтах Тэнхимүүд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бөгөөд тэр цаг үеээс оюутан элсүүлж сургах, дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх үйл ажиллагааг тогтмол явуулж ирсэн.

Оюутны холбоо: БШТС-ийн оюутны холбоо нь үйл ажиллагаагаа үр бүтээлтэй, хүртээмжтэй явуулах үүднээс дотоод зохион байгуулалтын нэгжүүдийг бий болгосон бөгөөд эдгээрт:

“Найдвар клуб” оюутны хууль эрхийг хамгаалах

“Эрх хараацай” байгаль хамгаалал, экологийн асуудалд хандах

“Эгшиглэн” урлагийн хамтлаг

“БШТС-ийн шонхорууд” спортын баг багтаж байна.

2014-2015 оны хичээлийн жилийн сургалтын ажлын хуанли
I улирал
Шинээр элссэн I ангийн хичээл 2014.08.25-нд эхлэнэ.
1.    I улирлын хичээл эхлэх хугацаа: 2014.09.01
2.    I улирлын хичээл хаах хугацаа: 2014.12.19
3.    I улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2014.12.22
4.    I улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.01.09
5.    I улирлын амралт эхлэх хугацаа: 2015.01.12
6.    I улирлын амралт дуусах хугацаа: 2015.01.30
7.    Явцын шалгалт 1: 2014.10.20-24
8.     Явцын шалгалт 2: 2014.11.24-28
II улирал
II улирлын хичээл эхлэх хугацаа: 2015.02.02
Төгсөх анги
1.    II улирлын хичээл хаах хугацаа: 2015.05.01
2.    II улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.04
3.    II улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.05.22
4.    Төгсөлтийн шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.25
5.    Төгсөлтийн шалгалт дуусах хугацаа: 2015.06.12
6.    Төгсөгчдөд энгэрийн тэмдэг диплом гардуулах ёслол хийх хугацаа: VI.15
7.    Явцын шалгалт 1: 2015.03.02-06
8.    Явцын шалгалт 2: 2015.04.13-17
Төгсөх бус анги
1.    II улирлын хичээл хаах хугацаа: 2015.05.22
2.    II улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.25
3.    II улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.06.12
4.    II улирлын амралт эхлэх хугацаа: 2015.06.15
5.    Явцын шалгалт 1: 2015.03.02-06
6.    Явцын шалгалт 2: 2015.04.13-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>