Ч.Лхагвасүрэн

EEEE1. Овог нэр: Чойжинжавын Лхагвасүрэн
2. Төрсөн он сар: 1957.01.20
3. Эрдмийн зэрэг цол: Доктор, профессор
4. Хамгаалсан сэдэв: “Хар-Ус нуур орчмын хөрсний зарим микроэлементийн тархалтын зүй тогтол, онцлог”
5. Мэргэжил: Газарзүйн багш
6. Салбар тэнхим: Газарзүйн тэнхим
7. Албан тушаал: Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн дэд захирал, профессор
8. Заадаг хичээл: Монголын байгалийн газарзүй, Хөрсний газарзүй, Ландшафт
9. Судалгааны чиглэл: Хөрс, ландшафт судлал, байгалийн газарзүйн судалгаа
10. Хаяг: Ховд аймаг Жаргалант сум Жаргалан баг
Email: hovd_lha157@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>