Билэгтмандах

bilegtmandah1. Овог нэр: Чунтай Билэгтмандах
2. Төрсөн огноо:1989.5.16
3. Эрдмийн зэрэг цол: Газарзүйн ухааны магистр, докторант.
4. Хамгаалсан сэдэв: Буянт сумын газрын нэгдмэл сан түүний автоматжуулалт
5. Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч менежер, Багш.
6. Салбар тэнхим:Ховд их сургууль, БШТС, Газарзүйн тэнхим
7. Албан тушаал: Багш
8. Заадаг хичээл:ГМС, Газар зохион байгуулалт, Газрын эдийн засгийн маркетинг, кадастрын зураглал, геологийн зураглал, газар ашиглалтын зураглал, газрын үнэлгээ.
9. Судалгааны чиглэл:Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн чиглэл, Нутаг дэвсгэрийн хөгжил, байршилт, Зайнаас тандан судлал – Газарзүйн мэдээллийн системийн судалгаа
10. Электрон хаяг: ch.biligtmandakh_89@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>