Отгонбаяр

otgonbayr1. Овог нэр:Дэмбэрэлийн Отгонбаяр
2. Төрсөн он сар:1974.11.30
3. Эрдмийн зэрэг цол:Доктор
4. Хамгаалсан сэдэв: “Водно-ледниковые ресурсы бессотчных райнов Западной Монголии: современная оценка и тенденции изменения”
5. Мэргэжил:Газарзүйч
6. Салбар тэнхим:БШТС, Газарзүй
7. Албан тушаал: Ахлах багш
8. Заадаг хичээл:Монголын байгалийн газарзүй, Монголын нийгэм-эдийн засгийн газарзүй, Гадаад орнуудын эдийн засгийн газарзүй, Геоморфологи, Геофизик
9. Судалгааны чиглэл:Мөстлөг мөсөн гол судлал, мөстлөгийн динамик, усны нөөц, ус судлал

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>