Баярхүү

1. Овог нэр : Батбаярын Баярхүү
2. Төрсөн он сар : 1973.03.31
3. Эрдмийн зэрэг цол : Доктор, дэд профессор
4. Хамгаалсан сэдэв:Рекреационная оценка ландшафтов западной Монголий для целей туризма
5. Мэргэжил : Газарзүй-Байгаль шинжлэлийн багш
6. Салбартэнхим : БШТС, Газарзүйн
7. Албантушаал : Дэд профессор
8. Заадагхичээл : Топокартография, Аялал жуулчлалын газарзүй
9. Судалгааны чиглэл : Байгалийн нөхцөлийн рекреацийн үнэлгээ, аялал жуулчлалын бүс нутгийн судалгаа
10. bayarhuub@yahoo.com

Буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>