Дашзэвэг

dashzeweg1. Овог нэр:Чадраабалын Дашзэвэг
2. Төрсөн он сар:1943.03.15
3. Эрдмийн зэрэг цол:Доктор, профессор
4. Хамгаалсан сэдэв:“Методика проведения самостоятельнйх работ учащихс в курсе географий школах мнр”
5. Мэргэжил:Газарзүйн багш
6. Салбар тэнхим: Газарзүйн тэнхим
7. Албан тушаал: Зөвлөх профессор, багш
8. Заадаг хичээл:Геологи, Геоморфологи, Заах арга (дидактик)
9. Судалгааны чиглэл:Боловсрол судлал (Газарзүй сургалтын технологи, аргазүй), Геоморфологи (Гадаргын динамик үйл явц, элэгдэхүйн рельеф), газрын нэр судлал
10. Email: dashz@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>