Аюурзана

ayur1. Овог нэр:Чантуугийн Аюурзана
2. Төрсөн он сар:1976.12.05
3. Эрдмийн зэрэг цол: Магистр, МУИС-ийн докторант
4. Хамгаалсан сэдэв: Ховд голын ашиглалт, хамгаалалтын асуудал
5. Мэргэжил:Газарзүйн багш
6. Салбар тэнхим:БШТС, Газарзүй
7. Албан тушаал:Тэнхимийн эрхлэгч
8. Заадаг хичээл:Цаг уур, уур амьсгал судлал, Геоэкологи, Дэлхийн байгалийн газарзүй, Газарзүйн судалгааны арга, Мэргэжлийн удиртгал
9. Судалгааны чиглэл:Цаг уур, ус судлал
10. Электрон хаяг: ayuzana_geog@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>