Цэвээнсүрэн

tseveensurenОвог нэр: Ц.Цэвээнсүрэн
Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр
Мэргэжил: Мэдээлэлзүй, Математикийн багш
Албан тушаал: Багш
Заадаг хичээл: Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем, Хэрэглээний програмын сан, Мэдээлэл зүй сонгон
Судалгааны чиглэл: Сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологийг нэвтрүүлэх арга зүй
Голлох эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд: “ХИС-ийн багшийн электрон журналын загвар боловсруулах нь ” сэдэвт мэдээлэлзүйн шинжлэх ухааны магистрийн зэрэг горилсон бүтээл МУБИС, КМТС, 2011 он
E-mail хаяг: ts.tseveensuren@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>