Бүрэн-Арвижих

BURENARVIJIHОвог нэр: Д.Бүрэн-Арвижих
Эрдмийн зэрэг, цол: докторант
Мэргэжил: Мэдээлэлзүй, Математикийн багш
Салбар, тэнхим: БШТС, Мэдээлэл харилцаа технологийн тэнхим Албан тушаал: Ахлах багш
Заадаг хичээл: Алгоритм програмчлалын үндэс, Програмчлалын үндэс, Мэдээлэл зүйн бодлого бодох практик, Өгөгдлийн бүтэц бодлого бодох практик, Вэб програмчлал, Системийн програмчлал
Судалгааны чиглэл: Боловсролд мэдээлэл харилцааны технологийг нэвтрүүлэх арга зүй Сургалтын вэб хуудас, алсын зайн сургалтын арга зүй
Голлох эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд: “Илүүдэлтэй систем ба хамгийн бага квадратын зарчим” сэдэвт бакалаврын төгсөлтийн ажил МУИС-ийн Ховд дахь салбар, 2001 он, “Сонгон суралцах хичээлээр сурагчдын оюун ухаан, математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх асуудал” сэдэвт боловсрол судлалын зэрэг горилсон магистрийн зэрэг горилсон бүтээл ХИС, ГХСС, 2008 он
Шагнал урамшуулал: Ховд их сургуулийн “Оны аварга багш” өргөмжлөл, Монголын багш нарын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгийн Ховд дахь салбар “Баярын бичиг”, Ховд их сургуулийн “Баярын бичиг”, “Багшийн алдар” тэмдэг
Хамрагдсан төсөл, хөтөлбөр: “Алтайн эко бүс нутгийн судалгааны мэдээллийн сан байгуулах” дотоод төсөл ХИС, БУФ, МХТ-ийн тэнхим E-mail хаяг: b_arivjikh@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>