Дүгэрсүрэн

dugereeОвог нэр: Б.Дүгэрсүрэн
Эрдмийн зэрэг, цол: докторант
Мэргэжил: Мэдээлэлзүй, Математикийн багш
Салбар, тэнхим: БШТС, Мэдээлэл харилцаа технологийн тэнхим
Албан тушаал: Ахлах багш
Заадаг хичээл: Визуаль програмчлал, Өгөгдлийн бааз ба систем, Интернэт програмчлал
Судалгааны чиглэл: Windows прорамчлал, Өгөгдлийн програмчлал
Голлох эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд: “Визуаль програмчлал хичээлээр оюутны бие даах чадварыг хөгжүүлэх боломж” сэдэвт боловсрол судлалын магистрийн зэрэг горилсон бүтээл ХИС, ГХСС, 2008 он
Шагнал урамшуулал: Монголын багш нарын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгийн Ховд дахь салбар “Баярын бичиг, Ховд их сургуулийн “Баярын бичиг”, өргөмжлөл
Хамрагдсан төсөл, хөтөлбөр: ХИС-ийн бүртгэл мэдээллийн систем ХИС. Ховд 2011, Оюутны сурлагын дүнг тооцох систем ХИС. Ховд.2009, Цахим тестийн програм ХИС. Ховд 2011
E-mail хаяг: b_dugersuren@yahoo.com

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>