БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

bshtsУРИА: Дэтвшилтэт технологи-Хөгжлийн үндэс
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлээр бакалавр, магистр, докторын түвшинд эрдэм шинжилгээ, сургалтын ажлыг явуулж, шинжлэх ухааны мэдлэгийн санд зохих хувь нэмэр оруулах, Монгол улсын болон олон улсын жишигт нийцсэн их сургуулийн боловсролтой, мэргэжлийн түвшинд бие даан ажиллах мэдлэг чадвартай, өрсөлдөх чадвар сайтай, иргэний өндөр соёлтой мэргэжилтэн төлөвших таатай орчин, хөтөлбөрөөр үйлчлэх
БШТС-ИЙН ДАВУУ ТАЛУУД:

  • Сургалтын чанар нь сургалтын орчин болон багшийн ур чадвараас хамаарах ба багшлах хүний нөөцийн хувьд Монгол улсын гавъяат багш 2, доктор зэрэгтэй 13 багш тогтвор суурьшилтай ажилладаг ба багш нарын  95 хувь нь эрдмийн зэрэг цолтой;
  • Танхимд суралцахын зэрэгцээ суралцагсад нь байгалийн шинжлэлийн судалгааны ажлыг салбар тэнхимүүдийн мэргэжлийн лабораториудад  суурилан эрхлэн хөтлөх боломжтой;
  • Олонх мэргэжлээр хос мэргэжилтэн бэлтгэн гаргадаг;
  • Газарзүй, Биологи, Хими, Физикийн мэргэжлээр магистрын, Биологи, Газарзүй, Химийн чиглэлээр докторын өдрийн болон эчнээ, экстернат сургалт эрхлэн явуулдаг;
  • ОХУ-ийн Томскийн УИС-тай хамтарсан сургалтын хөтөлбөрөөр үйлчилдэг.
  • Бэлтгэн гаргаж буй мэргэжилтэн хөрвөх чадвар сайтай;
  • Сургалт эрдэм шинжилгээний ажил явуулах орчин нөхцөл бүрдсэн
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>