Мөнхбат

Munkhbat_LkhasurenЛХАСҮРЭН МӨНХБАТ
Зэрэг: Физикийн ухааны магистр
Төрсөн газар: Монгол улс, Ховд аймаг
Үндэс : Монгол
E-mail: khovdmunkhbat@gmail.com
Албан тушаал:
Физикийн тэнхимийн эрхлэгч, Ховд Их Сургууль
Ажлын туршлага:
1995-2012 онд Физикийн багш, Ховд их сургууль
2012 оноос хойш Физикийн тэнхимийн эрхлэгч, Ховд Их Сургууль
Эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэл
Дэлхийн соронзон орны судалгаа
Боловсрол:
2004- Доктрантур Монгол улсын боловсролын их сургууль
2005-2010: Шинжлэх ухааны магистр, Монгол улсын их сургууль
1991-1995: Бакалавр, Физикийн багш, Ховд их сургууль
Оролцсон төсөл, судалгаа:
1. Бионийцэл бүхий материалын инжинерчлэл” Алтайн их сургууль хамтарсан төсөл, 2010-2012
2. Соронзон орны судалгаа Хятад монголын хамтарсан судалгаа 2010-2013
Хэвлүүлсэн голлох бүтээл
1. Л.Мөнхбат “К вопросу выделения спокойной солнечно-суточной Sq вариации геомагнитного поля ” Природные условня история и культура западной Монголии и сопредельных регионов. Томск 2003 /Тезисы докладов. Международной научной концеренции г. Ховд Монголия 2003
2. Л.Мөнхбат “Аномалия магнитного поля западной Монголии” Природные условия история и культура западной монголии и содредельных регионов. Томск 2003 /Тезисы докладов. Международной научной концеренции г.Ховд Монголия 2003
3.Л.Мөнхбат “The modeling the local structure of earth deep
by magneto-telluric field” ХИС. 2009 он. Байгалийн ухааны факультет
/Эрдэм шинжилгээний бичиг 2 /
4. Л.Мөнхбат “Соронзон орны хувьслын жишсэн судалгаа” Баруун бүсийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн онол практикийн асуудлууд. Бүсийн ЭШ-ний бага хурал 2011
5. Л.Мөнхбат “Соронзон орны Sq хоногийн хувьсалд хийсэн анализ” МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичигт 2012
6. Л.Мөнхбат “Соронзон орныг бөмбөлөг координатаар задлаж байгуулалт хийх” МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичигт 2012

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>