Ганболд

ganboldБАЯРАА ГАНБОЛД
Зэрэг: Физикийн ухааны магистр
Гэрийн хаяг: Хангамжийн 28-18 тоот, Наран баг, Жаргалант сум, Монгол улс.
Утас: +976- 99001735
E-mail: ganboo_143@yahoo.com
Ажлын туршлага:
2010-2011 онд Систем хариуцсан инженер, Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
2011 оноос хойш Физик электроникийн багш, Физикийн тэнхим, Ховд Их Сургууль
Эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэл
Автоматжуулсан системийн электроник
Боловсрол:
2011-2013: Физикийн ухааны магистр, Байгалийн шинжлэл технологийн сургууль, Ховд Их Сургууль
2005-2010: Бакалавр, Компьютерийн техник ба програм хангамж, Компьютер техник менежментийн сургууль, ШУТИС
1995-2005: Бүрэн дунд боловсрол, Жаргалант сум, Ховд аймаг
Оролцсон төсөл, судалгаа:
1. Бионийцэл бүхий материалын инжинерчлэл” Алтайн их сургууль хамтарсан төсөл, 2010-2012
Хэвлүүлсэн бүтээл
1. (2010) Б.Ганболд “Touch screen бүхий дараалал зохицуулах систем ”Бакалаврын дипломын ажил, Улаанбаатар
2. (2013) Б.Ганболд “GSM сүлжээ ашиглан төхөөрөмж удирдах боломж ”Магистрын дипломын ажил, Ховд
3. (2012) Б.Ганболд “Nokia 3310 дээр суурилсан мэдээллийн самбар хийх” ХИС-БШТС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №05(17)
4. (2012) Б.Ганболд “Nokia 3310 ашиглан төхөөрөмж удирдах боломж” Баруун монгол болон хил залгаа нутгийн байгалийн нөхцөл түүх ба соёл Ховд-Томск 2013 олон улсын эрдэм шинжилгээний бичиг

буцах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>