“Үнэт зүйлийн долоо хоног”

baigaliin shinj duusan72Эрхэм хүндэт профессор багш, оюутан та бүхнийг “ҮНЭТ ЗҮЙЛСИЙН ДОЛОО ХОНОГ” аяны хүрээнд зохион байгуулж буй “БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС” өдөрлөгт хүрэлцэн ирэхийг урья.

Өдөрлөг: 2015 оны 04-р сарын 3-ны өдөр ХИС-ийн хичээлийн 1-р байранд 8.00-17.00 цагт болно.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Ажлын чиглэл Хийгдэх ажил Хаана Хугацаа Хариуцах эзэн
1 Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилт Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилт, хичээлийн хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэн Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 8.00-17.00 БШТС-ийн тэнхим нэгжүүд
2 Сургалтын технологийн дэвшил, сайн туршлага “Сургалтын технологийн дэвшил, шинэчлэл” лекц Хичээлийн 1-р байр, А заал 13.00-14.00 МУГБ. доктор Ч.Дашзэвэг
“Бодлогоор дамжуулан мэдлэг бүтээлгэх асуудалд” лекц Хичээлийн 1-р байр, 215 тоот 15.30-16.30 МУГБ. доктор   Б.Цэрэнжав
3 Эрдэмтэн багш нарын үзүүлэх хичээл Системийн сэтгэлгээ/Компьютерийн программ хангамжийн II анги/ Хичээлийн 1-р байр, 207 тоот 8.00-9.30 МХТ-ийн тэнхимийн багш, доктор Д.Өнөрнасан
Цахилгаан химийн процесс, уусмалын цахилгаан дамжуулах чанар/Химийн III анги/ Хичээлийн 1-р байр, 414 тоот 9.40-11.10 Химийн тэнхимийн багш, доктор З.Бурмаа
Цөмийн задралын хууль/Физикийн III анги/ Хичээлийн 1-р байр, 414 тоот 11.30-13.00 Физикийн тэнхимийн багш, дэд профессор Ц.Цэрэнгомбо
Монгол орны мал аж ахуйн газарзүй/Газарзүй-байгаль шинжлэлийн III анги/ Хичээлийн 1-р байр, 414 тоот 13.10-14.40 Газарзүйн тэнхимийн багш, докторД.Отгонбаяр
Биологийн бус хүчин зүйлийн хам үйлчлэл/Биологи байгаль шинжлэлийн III анги/ Хичээлийн 1-р байр, 414 тоот 14.50-16.20 Биологийн тэнхимийн багш, докторантМ.Отгонбаатар
Эх функц ба тодорхой бус интегралын тухай олголт/Физикийн I анги/ Хичээлийн 1-р байр, 414 тоот 16.30-18.00 Математикийн тэнхимийн багш, докторД.Саруул
4 Сургалтын чанар, оюутны үнэлгээнд хийсэн анализ, сайжруулах арга зам Багш нарын сургалтанд нэвтрүүлсэн үнэлгээний шинэлэг арга Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 8.00-17.00 Химийн тэнхим
5 Сургалт-шинжлэх ухаан-үйлдвэрлэлийн холбоог хэрэгжүүлэх арга зам БШТС-ийн хэмжээнд зохион байгуулдаг дугуйлангийн оюутнуудын бүтээлийн үзэсгэлэн Хичээлийн 1-р байр 8.00-17.00 Биологийн тэнхим
“Бидний бүтээл” үзэсгэлэн Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 8.00-17.00 БШТС-ийн тэнхим нэгжүүд
БШТС-д хэрэгжиж буй төслийн үзэсгэлэн Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 8.00-17.00 БШТС-ийн тэнхим нэгжүүд
Кофе шоф Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 11.10-16.00 Математикийн тэнхим, Химийн тэнхим
6 Багшийн хөгжил-төлөвшил, бүтээмж Сургалт эрдэм шинжилгээний бүтээлийн үзэсгэлэн Хичээлийн 1-р байр, 314 тоот 8.00-17.00 БШТС-ийн тэнхим нэгжүүд
7 Цахим сургалтын ололт Цахим хичээл, программ хангамжийн бүтээл Хичээлийн 1-р байр, 207 тоот 13.00-16.00 Мэдээлэл харилцаа технологийн тэнхим

Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн захиргаа

Posted in мэдээлэл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>